Rotary Club of Nagpur - Rotary India

Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:08-Feb-2023

Birthday

 1. Pavneet Singh
  01-02
 2. Sandeep Goenka
  02-02
 3. Chinmay Harshad Kelkar
  03-02
 4. Rajiv Bhargava
  07-02
 5. Neena Parikh
  09-02
 6. Parheez Gimi
  14-02
 7. Grishma Dhingra
  14-02
 8. Saurabh Bansal
  14-02
 9. Deodutta Dasture
  15-02
 10. Vaibhav Jaipuria
  16-02
 11. Akash Garg
  17-02
 12. Mr Amit Makhija
  21-02
 13. Dr Harish Rathi
  23-02
 14. Ashish Mehadia
  24-02
 15. Mr. Pranav Amit Singhal
  25-02
 16. Bharat K Parikh
  26-02
 17. Anupam S. Rai
  28-02

Anniversary

 1. Girish Deodhar
  01-02
 2. Brijesh Sahu
  03-02
 3. Dr. Rajesh Singhania
  05-02
 4. Ajay Sancheti
  05-02
 5. Mr Kapil Agrawal
  07-02
 6. Anuj Badjate
  08-02
 7. Mr. Navneet Jain
  09-02
 8. Vipul Ramsharan Gupta
  10-02
 9. Shabbir Shakir
  10-02
 10. Mrs. Jumana S. Shakir
  10-02
 11. Rahul Choudhary
  12-02
 12. Arch Parag Date
  12-02
 13. Kishor Sheth
  14-02
 14. Deepak Chowdhary
  15-02
 15. Sandeep Vaid
  15-02
 16. Rakhi Bhatia
  16-02
 17. Meeta V Gulati
  16-02
 18. Atul Gupta
  17-02
 19. Sarang Kale
  18-02
 20. Mamta Manish Jaiswal
  21-02
 21. Amit G. Parekh
  22-02
 22. Neeru Kapai
  24-02
 23. Kusum Pande
  25-02
 24. Rajan G. Mulani
  27-02

Events

No Data Found..!