Rotary Club of Nagpur - Rotary India

Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:28-Sep-2022

Birthday

 1. Mr Siddharth Khosla
  01-09
 2. Sanjiv Agrawal
  02-09
 3. Rajeshree S. Dewani
  03-09
 4. Mrs. Jumana S. Shakir
  06-09
 5. Sandip Dhodapkar
  07-09
 6. Rakhi Bhatia
  13-09
 7. Dr. Jaspal Singh Arneja
  14-09
 8. Naresh Agrawal
  18-09
 9. Rasika Satyajeet Dasture
  19-09
 10. Mrs Smita Sanjay Bhargava
  21-09
 11. Gagan Sial
  23-09
 12. Manish Sanghavi
  24-09
 13. Urmila Wamanrao Dabir
  25-09
 14. Shweta Ritesh Rai
  28-09

Anniversary

 1. Manmeet Singh Dheer
  12-09
 2. Vindhya Sanjana
  16-09
 3. Shantanu Sengupta
  18-09
 4. Harshawardhan Dhanwatey
  25-09

Events

No Data Found..!